Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní plán obnovy (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Národní plán obnovy (2020)
[NPO ČR 2020-2026]
Název dokumentu anglicky
National Recovery and Resilience Plan (2020)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor koordinace Národního plánu obnovy
Datum schválení
8.9.2021
Doba platnosti
2020 - 2026
Popis dokumentu
Národní plán obnovy (NPO) představuje plán pro oživení a odolnost ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (NOO). show
Implementace
Implementaci dokumentu zajišťuje MPO ve spolupráci s ostatními resorty a dalšími institucemi.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno