Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor řízení resortních organizací
Datum schválení
1.11.2021
Doba platnosti
2022 - 2026
Popis dokumentu
Národní metrologický systém (NMS) je systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření ve státě, a to prostřednictvím soustavy právních předpisů, institucí, technických prostředků a zařízení, dále pak i technických předpisů a dokumentů. show
Implementace
Implementaci zajišťuje MPO v kooperaci s ÚNMZ a ČMI a orgány státní správy, na něž se vztahují opatření uvedená v koncepci.
Výchozí legislativa
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
961 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně ročně neuvedeno