Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Secondary raw materials policy of the Czech Republic 2019-2022
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor průmyslové ekologie /MPO
Datum schválení
28.1.2019
Poslední aktualizace
2019
Doba platnosti
2019 - 2022
Popis dokumentu
Politika druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022 vytváří strategický rámec pro efektivní využívání 10 vybraných komodit druhotných surovin a jejích zdrojů, které jsou důležité pro hospodářství ČR. show
Implementace
Realizace cílů PDS ČR 2019 – 2022 je zajištěna plněním 19 stanovených opatření, které mají stanoven termín plnění a určeného gestora a spolugestora zodpovědné za splnění jednotlivých úkolů.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172, o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
V bodě III /1.b) se ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin jako součást Surovinové politiky České republiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
73 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 4 roky neuvedeno