Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie) (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National Research and Innovation strategy for smart specialization Czech Republic (National RIS3 strategy)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Datum schválení
8.12.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a podpořit tak snižování show
Implementace
V návaznosti na schválení Národní RIS3 vznikne Implementační plán Národní RIS3. Ten je zpracováván Národním RIS3 manažerem a jeho týmem s využitím informací a podkladů operačních programů a národních programů, které přispívají k naplňování cílů RIS3. show
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, usnesení vlády 809/2013, Národní inovační strategie ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1028 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (tj. Národní RIS3 strategie) z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z toho důvodu byl pro MPO převeden i související dokument (jeho realizace a následné vyhodnocení).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ano do 30.6.2017 a následně každý druhý rok k 30.6. neuvedeno