*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016)
[NAP CSR ČR 2016]
Název dokumentu anglickyNational Action Plan for Corporate Social Responsibility in the Czech Republic (2016)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMPO, odbor 41100
Datum schválení25.1.2016
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (dále jen NAP) je strategický materiál nelegislativní povahy, odpovídající současným trendům společenské odpovědnosti firem v Evropě. show
Implementace
V NAP jsou stanoveny strategické priority, ke kterým jsou přiřazeny aktivity, realizátoři aktivity, termíny realizace a výstupy.
Výchozí legislativaObnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014,
Usnesení vlády č. 199 z 2. dubna 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
49 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuv dokumentu je používána zkratka CSR - z anglického Corporate Social Responsibility


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 30.9.2018 neuvedeno
*