*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Action Plan for Corporate Social Responsibility in the Czech Republic (2016)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
MPO, odbor 41100
Datum schválení
25.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (dále jen NAP) je strategický materiál nelegislativní povahy, odpovídající současným trendům společenské odpovědnosti firem v Evropě. show
Implementace
V NAP jsou stanoveny strategické priority, ke kterým jsou přiřazeny aktivity, realizátoři aktivity, termíny realizace a výstupy.
Výchozí legislativa
Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014,
Usnesení vlády č. 199 z 2. dubna 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
49 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
v dokumentu je používána zkratka CSR - z anglického Corporate Social Responsibility
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 30.9.2018 neuvedeno
*