Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
32300 - odbor energetické účinnosti a úspor / MPO
Datum schválení
20.11.2015
Doba platnosti
2016 - 2016
Popis dokumentu
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen „program EFEKT“) je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení cíle podle čl. 3 odst. show
Implementace
směrnice EK č. 2012/27/EU o energetické účinnosti
Národní akční plán energetické účinnosti (NAPEE)
Státní energetická koncepce (SEK)
Výchozí legislativa
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;
nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů;
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
940 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 1x ročně neuvedeno