*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 2006–2010

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2006 - 2014
Popis dokumentu
Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI) navazuje na Program na podporu rozvoje průmyslových zón z let 2001-2005. V rámci PPNI jsou čerpány prostředky Zvláštního účtu Ministerstva financí z výnosů z privatizace na podporu strategických průmyslových zón (např. show
Implementace
Použití finančních prostředků Zvláštního účtu Ministerstva financí na podporu průmyslových zón umožňuje ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) bodu 8 zákona č. 178/2005 Sb. show
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
*