Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Politika druhotných surovin ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Secondary raw materials policy of the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor ekologie /MPO
Datum schválení
15.9.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. show
Implementace
Politika druhotných surovin byla schválena usnesením vlády č. 755 z 15. září 2014. Realizace cílů PDS ČR je zajištěna plněním 16ti opatřeních, u kterých je uveden gestor a spolugestor, včetně termínu plnění. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172, o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
V bodě III /1.b) se ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin jako součást Surovinové politiky České republiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
755 / 2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 2 roky neuvedeno