*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Politika druhotných surovin ČR (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika druhotných surovin ČR (2014)
[PDS ČR 2014]
Název dokumentu anglickySecondary raw materials policy of the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor ekologie /MPO
Datum schválení15.9.2014
Doba platnosti2014 - průběžně
Popis dokumentu
Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Výběr 10 komodit, které jsou podrobně v PDS ČR řešeny, byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní show
Implementace
Politika druhotných surovin byla schválena usnesením vlády č. 755 z 15. září 2014. Realizace cílů PDS ČR je zajištěna plněním 16ti opatřeních, u kterých je uveden gestor a spolugestor, včetně termínu plnění. show
Na PDS ČR 2014 navazuje implementační dokumentAkční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172, o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
V bodě III /1.b) se ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin jako součást Surovinové politiky České republiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
755 / 2014
PDF
Hodnocení SEAMZP177K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 2 roky neuvedeno
*