*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Politika druhotných surovin ČR (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika druhotných surovin ČR (2014)
[PDS ČR 2014]
Název dokumentu anglickySecondary raw materials policy of the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor ekologie /MPO
Datum schválení15.9.2014
Doba platnosti2014 - průběžně
Popis dokumentu
Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. show
Implementace
Politika druhotných surovin byla schválena usnesením vlády č. 755 z 15. září 2014. Realizace cílů PDS ČR je zajištěna plněním 16ti opatřeních, u kterých je uveden gestor a spolugestor, včetně termínu plnění. show
Na PDS ČR 2014 navazuje implementační dokumentAkční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172, o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
V bodě III /1.b) se ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin jako součást Surovinové politiky České republiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
755 / 2014
PDF
Hodnocení SEAMZP177K
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 2 roky neuvedeno

Novější

*