Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategie podpory malých a středních podniků v České republice 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor strukturálních fondů MPO
Datum schválení
8.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie podpory MSP v ČR pro období 2021–2027 je stěžejní dokument v oblasti podpory MSP, která má za cíl vhodně nastavit politiku podpory MSP a vytvořit takové podmínky, aby regulace pozici českých MSP v globální konkurenceschopnosti nezhoršovala, a naopak, aby předpoklady spojené s show
Implementace
Realizace stanovených opatření probíhá vzhledem k vysoce meziresortnímu a mezioborovému charakteru v rámci příslušných úřadů a resortů dle jejich gescí, a to v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. show
Výchozí legislativa
Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání
Česká republika 2030
European SME Action Programme
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
261 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Každoroční vyhodnocení strategie v rámci Výroční zprávy o implementaci Strategie podpory MSP za rok n.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne roční neuvedeno