Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness 2014–2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor koordinace strukturálních fondů / MPO
Datum schválení
29.4.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program je klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů prostřednictvím finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020. show
Implementace
Prostřednictvím programů podpory pro OP PIK schválených usnesením vlády č. 87/2015: 1. Inovace 2. Potenciál 3. Aplikace 4. Inovační vouchery 5. KTP - Partnerství znalostního transferu 6. Služby infrastruktury 7. Spolupráce 8. Technologie show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení vlády č. 867/2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na české straně byl OP PIK schválen usnesením vlády č. 581/2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno