*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
[OP PIK ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyOperational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness 2014–2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor koordinace strukturálních fondů / MPO
Datum schválení29.4.2015
Doba platnosti2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program je klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů prostřednictvím finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020. show
Implementace
Prostřednictvím programů podpory pro OP PIK schválených usnesením vlády č. 87/2015: 1. Inovace 2. Potenciál 3. Aplikace 4. Inovační vouchery 5. KTP - Partnerství znalostního transferu 6. Služby infrastruktury 7. Spolupráce 8. show
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení vlády č. 867/2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015
PDF
Hodnocení SEA MZP160K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuNa české straně byl OP PIK schválen usnesením vlády č. 581/2014.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno

Archiv

*