*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy
Datum schválení
14.12.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce NMS ČR navrhuje zachovat současnou institucionální infrastrukturu i infrastrukturu technické základny, které prokazují dostatečnou funkčnost pro prosazování zájmů státu, podnikatelského sektoru a občanů a vysokou technickou úroveň pro plnění metrologických požadavků národní ekonomiky. show
Implementace
MPO je gestorem zajištění úkolů souvisejících s uplatňováním NMS a jeho rozvojem s využitím působnosti jemu podřízeného ÚNMZ a příspěvkové organizace ČMI a přidružených laboratoří. Spolupracujícími resorty a ústředními správními orgány jsou zejména: MŠMT, MZ, MMR, MD, MŽP, MZe, MF, MV, SÚJB. show
Výchozí legislativa
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2012-2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1129 / 2016
usnesení vlády ČR
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
*