*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní plán rozvoje sítí nové generace (2016)
[NPRSNG ČR 2016-2030]
Název dokumentu anglickyNational Plan for the Development of Next Generation Network, Czech Republic (2016)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor elektronických komunikací
Datum schválení5.10.2016
Doba platnosti2016 - 2030
Popis dokumentu
Prostřednictvím připravovaného dokumentu "Národní plán rozvoje sítí nové generace" dále jen NPRSNG bude vláda definovat strategický přístup ČR při výstavbě sítí nové generace a soubor opatření, prostřednictvím kterých by mělo dojít k naplnění uvedených evropských i národních priorit.
Implementace
Dojde k vytvoření výzev v rámci dotačního programu "Operační program Podnikání a inovace" dále jen OPPIK a "Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací".
Výchozí legislativaDigitální agenda pro Evropu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
885 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno
*