Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 2022-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor živností a spotřebitelské legislativy
Datum schválení
8.7.2022
Doba platnosti
2022 - 2025
Popis dokumentu
Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem je implementací článku 13 nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2019/1020. show
Implementace
Plnění zajišťují orgány dozoru nad trhem uvedené v § 4 odst. 1 zákona č. 87/2023 Sb. a plnění je sledováno ústředním styčným úřadem a mezirezortní pracovní skupinou pro dozor nad trhem s výrobky.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. července 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 306/2011.
Zákon č. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
rozhodnutí ministra
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne Po skončení platnosti dokumentu neuvedeno