*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017]

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017]
[PRO ČR 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení5.6.2017
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie ve výši 6 620 MWh. show
Implementace
Pro naplnění investičního plánu a splnění povinnosti renovovat své budovy mohou ústřední institucí stejně tak jako jiné organizace veřejné správy čerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Pro budovy spadající pod čl. show
Výchozí legislativačl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
430 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*