Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (2017) [akt. 2017]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
5.6.2017
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie ve výši 6 620 MWh. show
Implementace
Pro naplnění investičního plánu a splnění povinnosti renovovat své budovy mohou ústřední institucí stejně tak jako jiné organizace veřejné správy čerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Pro budovy spadající pod čl. show
Výchozí legislativa
čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
430 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno