*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní inovační strategie ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní inovační strategie ČR 2012-2020
[NIS ČR 2012-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení27.9.2011
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Národní inovační strategie ČR (NIS) byla schválena usnesením vlády č. 714 ze dne 27. září 2011. show
Implementace
NIS je rozdělena do čtyř prioritních os, které jsou dále rozpracovány do cílů pro naplnění stanovených priorit. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
714 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
*