Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
25.8.2010
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů byl schválen Usnesením vlády ČR č. 603 z 25. srpna 2010 a je stěžejním strategickým dokumentem v oblasti obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) pro Českou republiku. Jeho poslední aktualizované verze byla schválena usnesením vlády dne 25. show
Implementace
Národní akční plán a jeho naplňování bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnocovat nejméně jedenkrát za 2 roky, o výsledcích vyhodnocení bude informovat vládu a předkládat návrhy na aktualizaci národního akčního plánu. show
Výchozí legislativa
Forma a struktura předloženého národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán“) je závazně daná Rozhodnutím Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES.
Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako celek v roce 2020 cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Pro Českou republiku byl Evropskou Komisí stanoven minimálně 13 % podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit minimálně 10 % podíl obnovitelných zdrojů v dopravě.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
804 / 2012
aktualizace usnes. 47 rok 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne jedenkrát za dva roky neuvedeno