Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Průmysl 4.0 (2017) 2016 --
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020 2017 2020
Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017] 2017 2020
Digitální Česko: Koncepce Digitální ekonomika a společnost (2018) 2018 2030
Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 (2017) 2017 2018
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR (2014) [akt. 2017] 2017 2027
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021 2017 2021
Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017) 2017 2027
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015] 2010 2020
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
Národní inovační strategie ČR 2012-2020 2012 2020
Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016) 2016 2030
Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024 2019 2024
Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035 2019 2035
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR - Národní RIS3 strategie 2014-2020 [akt. 2018] 2019 --
Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání 2019-2022 2019 2022
Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019] 2019 2022
Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 2015 2020
Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 2013 2020
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 2012 2020
Strategie zemského digitálního televizního vysílání ČR (2016) 2016 2025
Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Dokumentů: 24

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017) 2017 --
Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017] 2017 2020
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
Jednotná koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území ČR (2017) 2017 --
Národní akční plán čisté mobility 2016-2018 2016 2018
Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG 2019 2030
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 2014 2023
Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2017 2017
Státní program na podporu úspor energie 2017-2021 2017 2021
The Country for the Future 2020-2027 2020 2027
Dokumentů: 11

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014) 2014 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 37..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů