Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva vnitraZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023 2020 2023
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Informační koncepce Ministerstva vnitra na rok 2023 2023 2024
Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021) 2021 2030
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 2021 2026
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 2021 2025
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce programu Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035 2018 2025
Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 2021 2027
Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027 2021 2027
Koncepce Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024 2020 2024
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023 2021 2023
Strategie prevence kriminality v České republice 2022-2027 2022 2027
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Dokumentů: 22

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 2021 2023
Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023-2024 2023 2024
Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2022-2023 2022 2023
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Operační program Azylového, migračního a integračního fondu 2021-2027 2021 2027
Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost 2021-2027 2021 2027
Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz 2021-2027 2021 2027
Program eu-INIS 2022 2022 2024
Schengenský implementační plán 2023 2023 2024
Dokumentů: 10

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Strategický plán eu-INIS (2021) 2021 --
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 37..archiv show