Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva vnitra
I. Průmysl a stavebnictví
I.a suroviny
I.f průmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.b energetické služby
II.c jaderná energetika
II.g teplárenství
II.h kombinovaná výroba tepla a elektřiny
II.i plynárenství
II.j ropa a ropné produkty
III. Podnikání a zahraniční obchod
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.g netechnické inovace
V. Informační a komunikační technologie
V.a širokopásmové připojení
V.b vysokorychlostní sítě
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
V.e interoperabilita
VI. Vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII. Zaměstnanost a trh práce
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
VII.h odborné vzdělávání
VIII. Sociální začleňování
VIII.c rovné příležitosti
VIII.e začleňování cizinců
IX. Sociální služby
IX.c sociální prevence
X. Rodinná politika
XI. Doprava
XI.a silniční doprava
XI.b vodní doprava
XI.c železniční doprava
XI.d letecká doprava
XI.g drážní doprava
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady
XIII. Zdravotnictví
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIV. Cestovní ruch
XV. Kultura
XVI. Bydlení
XVII. Veřejná správa
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.a zemědělství
XVIII.d potravinářství
XVIII.f vodní hospodářství
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.a finance a finanční trhy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XIX.c bankovnictví
XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.c soudnictví
XX.d vězeňství
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie
XXI. Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII. Demografie a propopulační opatření
XXII.a demografie a propopulační opatření
XXIII. Ochrana spotřebitelů
XXIV. Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění