Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategické dokumenty

Strategická mapa hlavního města PrahyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019) 2019 --
Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku (2022) 2022 2030
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2024-2028 2024 2028
Dopravní plán hlavního města Prahy 2021-2025 2021 2025
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 2021 2030
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022–2027 [akt. 2022] 2022 2027
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 2021-2025 2021 2025
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017) 2017 2030
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajský akční plán III Praha (2023) 2024 --
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (2022) 2022 2030
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017 2017 2026
Plán regionální péče o duševní zdraví v hl. m. Praze 2024-2027 2024 2027
Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020-2030 2020 2030
Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 2021 2032
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019) 2019 2030
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) 2008 --
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (revize 2023) [akt. 2023] 2018 --
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017) 2017 2030
Strategie aktivní mobility v Praze (2022) 2022 2030
Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování 2022-2027 2022 2027
Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030 2020 2030
Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 2022 2030
Strategie příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy 2024-2027 2024 2027
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021) 2021 2030
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018) 2018 --
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 2022-2024 (5. aktualizace) [akt. 2024] 2022 2024
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 40

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025 2019 2025
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024 2020 2024
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023 2019 2023
Strategie romské integrace v hlavním městě Praze 2022-2030 2022 2030
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 47..archiv show