» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 06/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa hlavního města Prahy

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje HMP 2014+Územně analytické podklady HMP 2014+Územní energetická koncepce HMP2013–2033 (akt. 2014)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty HMP2016–2025Povodňový plán HMP 2016+Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*10*2Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětía mládeže HMP2014–2020Koncepce návrhů řešení problematikybezdomovectvíHMP 2013–2020Koncepce HMPpro oblast integracecizinců 2018–2021Koncepce bytovépolitiky HMP 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategický plán HMP 2016–2030Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb HMP 2019–2021Protidrogová politika HMP 2014–2020Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny HMP 2008+Plán odpadovéhohospodářství HMP 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna aglomerace Praha - CZ01 2016–2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací HMP2007+ (akt. 2016)Plány dílčích povodí 2016+Koncepce kulturnípolitiky HMP 2017–2020OstatníKrizový plán HMPHavarijní plán HMPPoplachový plán HMPplán obrany HMPPandemický plán HMPZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 HMP 2018–2020Akční plán protihlukových opatření HMP 2016+Dopravní plánHMP 2016+Plán rozvoje sportu HMP 2018–2020Koncepce rozvoje cyklistické dopravy HMP 2010–2020(akt. 2014)Koncepce účinějšípéče o památkový fond HMP 2000+Krajský akčníplán HMP 2017–2019Protikorupční strategieHMP 2017–2019Strategie rozvojeveřejných prostranství HMP 2017–2019Strategie řízenía rozvoje HMP 2015–2020Zásady dopravnípolitiky HMP 1996+Zásady rozvojepěší dopravyHMP 2016+
zobrazit legendu