Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně  
tisk
i

Strategická mapa hlavního města Prahy

Online indikátory pro krajeDokument Od Do
1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 2018 2019
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021 2020 2021
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019) 2019 --
Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018) 2018 2021
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025 2019 2025
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024 2020 2024
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024 2020 2024
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 2021 2030
Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020 2013 2020
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Koncepce příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (2020) 2020 --
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017) 2017 2030
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016) 2017 2019
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017 2017 2026
Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020] 2019 2021
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023 2019 2023
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019) 2019 2030
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) 2008 --
Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019 2017 2019
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018) 2018 2020
Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017) 2017 2030
Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030 2020 2030
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021) 2021 2030
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018) 2018 --
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 43


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů