Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Olomouckého kraje

Online indikátory pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030) [akt. 2020] 2021 2027
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006) 2006 2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2020) 2020 2024
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 2004 2014
Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 2014 2020
Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019) 2019 --
Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022 2019 2022
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018) 2018 2025
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2017) 2017 2020
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2019-2023 2019 2023
Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024 2021 2024
Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020] 2020 2022
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019) 2019 --
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025 2016 2025
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014] 2014 2027
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011) 2011 --
Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje 2019-2022 [akt. 2019] 2019 2022
Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021) 2021 --
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2022-2027 2027 2022
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2021-2023 2021 2023
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 2017 2040
Dokumentů: 21

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021 2021 2021
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 2022 2022
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017] 2018 --
Dokumentů: 3

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2016 2014 2016
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019] 2008 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 27..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů