Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Olomouckého kraje

Dokument Od Do
Adaptační strategie Olomouckého kraje 2023-2030 2023 2030
Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023 2023 2023
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 2022 2022
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024 2024 2024
Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006) 2006 2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2020) 2020 2024
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 2004 2014
Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 2014 2020
Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2030 2022 2030
Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019) 2019 --
Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023-2027 2026 2023
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018) 2018 2025
Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje 2022–2029 2022 2029
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2024-2028 2024 2028
Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024 2021 2024
Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020] 2020 2022
Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2022] 2022 2027
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019) 2019 --
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2026 [akt. 2023] 2016 2026
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017] 2018 --
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014] 2014 2027
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011) 2011 --
Strategie digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje 2024-2030 2024 2030
Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021) 2021 --
Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023-2026 2023 2026
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2022-2027 2027 2022
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030) [akt. 2020] 2021 2027
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2024-2026 2024 2026
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 2017 2040
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019] 2008 --
Dokumentů: 31


..archiv show