*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

Dokument Od Do
3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020 2018 2020
Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2017 2020
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
Koncepce návazné péče 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016] 2016 2021
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014) 2015 2022
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020] 2020 2030
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2018-2022 2018 2022
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2016 2020
Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020 2010 2020
Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022 2015 2022
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2019] 2019 2030
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
Zdraví 2020 ČR - AP č. 01: Podpora pohybové aktivity 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 a) Správná výživa a stravovací návyky 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 c) Bezpečnost potravin 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění - 6 a) Provakcinace 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění - 6 b) Zvládání infekčních onemocnění 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - b) Zvýšení dostupnosti návazné péče 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel 2015 2020
Dokumentů: 33


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*