Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

Dokument Od Do
Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2017 2026
Akční plán k Národnímu onkologickému plánu České republiky 2030 na léta 2022-2024 [akt. 2023] 2022 2024
Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030 2022 2027
Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče 2021 2030
Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti 2021 2030
Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví 2021 2030
Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví 2021 2030
Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021] 2021 2024
Koncepce domácí péče v ČR (2020) 2020 --
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
Koncepce lázeňství České republiky 2022+ 2022 --
Koncepce ošetřovatelství (2021) 2021 2030
Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020] 2020 --
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 [akt. 2023] 2023 2030
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 2020 2030
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021] 2021 2030
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020] 2020 2030
Národní onkologický plán České republiky 2030 [akt. 2022] 2022 2030
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2016 2026
Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019] 2020 2026
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020] 2019 2030
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 27


..archiv show