Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní onkologický plán České republiky 2030 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Czech National Cancer Control Plan 2030
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Náměstek/náměstkyně pro zdravotní péči
Datum schválení
22.6.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
NOPL ČR 2030 byl formulován na základě analýzy implementace Národního onkologického programu ČR z roku 2013, na základě Národního onkologického programu ČR pro léta 2022–2030 vytvořeného odbornými společnostmi ČLS JEP, na základě Národního hematoonkologického programu České hematologické show
Implementace
Implementace bude s ohledem na nutnost prioritizace a posloupnosti kroků probíhat na základě podrobně zpracovaných a na sebe navzájem navazujících akčních plánů pokrývajících celé období do roku 2030. show
NOPL ČR 2022-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Evropský plán boje proti rakovině - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_cs
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
541 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Existence strategie je podmíněna Národním plánem obnovy.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1x za 2 roky neuvedeno