Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020] 2019 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Koncepce domácí péče v ČR (2020) 2020 --
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
Koncepce ošetřovatelství (2021) 2021 2030
Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016] 2016 2021
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014) 2015 2022
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2016 2026
Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 9

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2017 2026
Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030 2022 2027
Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče 2021 2030
Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti 2021 2030
Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví 2021 2030
Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví 2021 2030
Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021] 2021 2024
Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020] 2020 --
Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 2020 2030
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021] 2021 2030
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020] 2020 2030
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019] 2020 2026
Dokumentů: 15

Celkem dokumentů: 25..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů