*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
www stránky
web ke strategiím

Ministerstvo zdravotnictví

Strategické dokumenty

tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
MZd Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
MZd Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014) 2015 2022
MZd Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
MZd Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017 2007 2017
MZd Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019 2016 2019
MZd Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace 2010-2016 2010 2016
MZd Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017 2013 2017
MZd Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020 2010 2020
MZd Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
MZd Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
MZd Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014) 2014 2020
Dokumentů: 11

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
MZd Koncepce návazné péče 2014-2020 2014 2020
MZd Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2015-2017 2015 2017
MZd Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 01: Podpora pohybové aktivity 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 a) Správná výživa a stravovací návyky 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 c) Bezpečnost potravin 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 03: Duševní zdraví 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018 2015 2018
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04c: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 c) K omezení škod působených alkoholem 2015-2018 2015 2018
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění - 6 a) Provakcinace 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění - 6 b) Zvládání infekčních onemocnění 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - b) Zvýšení dostupnosti návazné péče 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel 2015 2020
Dokumentů: 23

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
MZd Dotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 1 dotace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni (2015) 2016 --
MZd Dotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 2 dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů (2015) 2016 --
MZd Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů (2016) 2016 --
MZd Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022 2015 2022
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 38


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*