Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor zdravotních služeb / oddělení zdravotních programů
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán nastavuje střednědobé cíle, které by měly přispět k ochraně před ničivými zdravotními, sociálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozice tabákovému kouři v prostředí u obyvatelstva České republiky a zároveň k efektivnějšímu provádění Rámcové úmluvy Světové zdravotnické show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR.
Z2020 AP4b 2015-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
AP č. 4 - Omezování zdravotně rizikového chování se skládá ze tří částí:
• AP 4a Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
• AP 4b Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018
• AP 4c K omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 - 2018

Každá z částí je vložena v Databázi strategií samostatně. Dílčí aktivity k naplnění cílů jsou popsány v logickém rámci.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno