Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Náměstek pro zdravotní péči MZd
Datum schválení
11.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Implementační plán je hlavní prováděcí dokument specifického cíle 1.1 Reforma primární péče Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, který představuje zastřešující koncepční materiál resortu zdravotnictví na dalších 10 let. show
Implementace
Samotný implementační plán blíže popisuje daný specifický cíl a poskytuje informace o hierarchické struktuře prací, harmonogramu a plánovaném rozpočtu, základním souboru sledovaných indikátorů, řídicí a organizační struktuře implementace, systému řízení rizik, systému monitorování a evaluací a také show
Zdraví 2030 - IP 1.1 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2020 č. 743 (a úkol č. 110/20).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
27 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x 2 roky neuvedeno