Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Programme to support medical applied research, Ministry of Health, Czech Republic 2015-2022
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / Odbor vědy a lékařských povolání
Datum schválení
22.1.2014
Doba platnosti
2015 - 2022
Popis dokumentu
„Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“ je realizačním dokumentem „Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022“. show
Implementace
Dokument je realizován prostřednictvím „Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“. Jedná se o samostatný dokument schválený vládou ČR v gesci MZdr.
PP ZAV MZd 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
„Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022“ (dále jen „Koncepce“) přímo navazuje na „Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015“ a dále ji rozvíjí.
Koncepce zahrnuje a uskutečňuje „Aktualizovanou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020“, kterou schválila svým usnesením č. 294 ze dne 24. dubna 2013 vláda České republiky, „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, které schválila svým usnesením č. 552 ze dne 19. července 2012 vláda České republiky a Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,schválenou usnesením vlády České republiky č. 569 dne 31. 7. 2013. Koncepce dále odráží „Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020“, kterou schválila svým usnesením ze dne 14. června 2010 č. 466 vláda České republiky a zohledňuje i její implementační dokument - „Národní akční plán pro vzácná onemocnění“, který schválila svým usnesením ze dne 29. srpna 2012 č. 633 vláda České republiky. Koncepce dále zohledňuje Health 2020, strategický dokument WHO, Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
58 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Ve struktuře dokumentu jsou na druhé a třetí úrovni z důvodu obsáhlosti stěžejních a dílčích cílů umístěny oblasti a podoblasti. Zmiňované cíle jsou k dispozici v samotném dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano průběžně, celkové v roce 2023 neuvedeno