Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce ochrany a podpory zdraví / odbor ochrany veřejného zdraví
Datum schválení
25.10.2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (NAP ČR) podává souhrn potřebných informací o požadavcích Světové zdravotnické organizace (WHO), analyzuje dostupné kapacity v ČR a uvádí potřebná opatření včetně stanovení odpovědných show
Implementace
Je dána Mezinárodními zdravotnickými předpisy 2005, které stanovují, že posouzení, hlášení a reakce jsou požadovány u všech onemocnění a událostí, jež mají potenciál pro ohrožení veřejného zdraví na mezinárodní úrovni. show
Výchozí legislativa
Mezinárodní zdravotnické předpisy revidované roku 2005, které byly WHO přijaty 23. května 2005 během 58. Světového zdravotnického shromáždění. WHO přijetí oficiálně oznámila 15. června 2005 a po uplynutí 24 měsíců po tomto oznámení, v souladu s ústavou SZO, tzn. 15. černa 2007, nabyly Mezinárodní zdravotnické předpisy platnosti.
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 2119/98/ES, č. 2000/54/ES, č. 2002/253/ES, č. 2008/426/ES a č. 2003/542/ES k provádění celoevropské surveillance vybraných infekčních onemocnění včetně molekulární charakterizace mikrobiálních agens a hlášení do evropského systému The European Surveillance System (TESSy)
Usnesení Výboru pro civilní nouzové plánování č. 298/2008
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
785 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne nerelevantní neuvedeno