*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

i
tisk

Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
sekce strategií / odbor koncepcí a strategií
Datum schválení
7.10.2013
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Strategie reformy psychiatrické péče byla tvořena v souladu s evropskými i národními dokumenty revidujícími koncepci psychiatrické péče obecně, a to jako reakce na stav psychiatrické péče v ČR, která od počátku 90 let 20. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR. show
Výchozí legislativa
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.
Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně.
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Úmluva o právech dětí.
Deklarace o duševním zdraví
Akční plán duševního zdraví pro Evropu
Zelená kniha Komise evropských společenství
WHO Mental Health Atlas - 2005
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schválení ministrem zdravotnictví ČR a Pracovní skupinou k přípravě strategie
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
V současné době se připravuje aktualizace Strategie reformy psychiatrické péče. Doplněna by měla být o oblast dětské a dorostové psychiatrie, adiktologie a oblast neurodegenerativních onemocnění. Předpokládaný termín dokončení textu je podzim 2016. Začlenění do Strategie (po připomínkovém řízení a schválení) je odhadnuto na jaro 2017.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano Souhrnná zpráva každé 3 měsíce, závěrečné vyhodnocení v roce 2025 neuvedeno
*