*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)
[SRPP MZd 2014-2023]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za institucisekce strategií / odbor koncepcí a strategií
Datum schválení7.10.2013
Doba platnosti2014 - 2023
Popis dokumentu
Strategie reformy psychiatrické péče byla tvořena v souladu s evropskými i národními dokumenty revidujícími koncepci psychiatrické péče obecně, a to jako reakce na stav psychiatrické péče v ČR, která od počátku 90 let 20. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR. show
Na SRPP MZd 2014-2023 navazuje implementační dokumentKoncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
Zdraví 2020 ČR - AP č. 03: Duševní zdraví
Výchozí legislativaÚmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.
Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně.
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Úmluva o právech dětí.
Deklarace o duševním zdraví
Akční plán duševního zdraví pro Evropu
Zelená kniha Komise evropských společenství
WHO Mental Health Atlas - 2005
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schválení ministrem zdravotnictví ČR a Pracovní skupinou k přípravě strategie
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuV současné době se připravuje aktualizace Strategie reformy psychiatrické péče. Doplněna by měla být o oblast dětské a dorostové psychiatrie, adiktologie a oblast neurodegenerativních onemocnění. Předpokládaný termín dokončení textu je podzim 2016. Začlenění do Strategie (po připomínkovém řízení a schválení) je odhadnuto na jaro 2017.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano Souhrnná zpráva každé 3 měsíce, závěrečné vyhodnocení v roce 2025 neuvedeno
*