Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
MZd/ORDZ/NUDZ (Národní ústav duševního zdraví)
Datum schválení
24.8.2020
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Národní akční plán prevence sebevražd 2020–2030 (dále jen NAPPS) navazuje ve Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (neboli Zdraví 2030) na Strategický cíl č. 2. show
Implementace
NAPPS stanoví rozpočtovou zátěž na dosažení cílů včetně mechanismů, kterými se bude realizace opatření promítat do státního rozpočtu (státního rozpočtu a rozpočtu ostatních veřejných rozpočtů, resp. show
Výchozí legislativa
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
Situační analýza české zkušenosti prevence sebevražd - https://www.nudz.cz/files/pdf/situation-analysis-of-suicide-prevention-in-the-czech-republic_final_cz.pdf
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
867 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno