Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Strategický cíl"

Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)

Zvýšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním.

Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace.

Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně.

Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí.

Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou.

Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání, bydlení aj.)

Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.

Humanizovat psychiatrickou péči.