Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Strategický cíl"

Rozbalit detaily

Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)

Zvýšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním.

Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
XVI.d dostupné bydlení
XVII.c veřejné služby
XX.h lidská práva

Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XX.h lidská práva

Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí.

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost

Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání, bydlení aj.)

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XX.h lidská práva

Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.

Deskriptory:
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

Humanizovat psychiatrickou péči.

Deskriptory:
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XX.h lidská práva