Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce domácí péče v ČR (2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání (NCO NZO)
Datum schválení
29.9.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Tato koncepce je cílena pouze na zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta, kterou se s odkazem na zákon o zdravotních službách rozumí ošetřovatelská, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče, s odkazem na zákon o veřejném zdravotním pojištění jako zvláštní druh show
Implementace
Implementace Koncepce DP bude s ohledem na pětiletou platnost koncepce probíhat na základě dvou na sebe navazujících Akčních plánů. První Akční plán bude tři a půlletý, tj. pro období 2021–2024, a druhý Akční plán pak bude dvouletý pro období 2025–2026. show
Koncepce DP ČR 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Na Koncepce DP ČR 2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Koncepce rozpracovává implementaci příslušné části ze Strategického rámce Zdraví 2030, zejména se jedná o část integrace zdravotně-sociálního pomezí služeb.
Relevantní legislativa je uvedena v Koncepci na s. 47 a 48.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd ze dne 29. 9. 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Indikátory a zdroje budou rozpracovány v implementačních Akčních plánech - viz kap. 4.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne každé 2 roky neuvedeno