Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče/Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
Datum schválení
25.3.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Akční plán je provádějícím dokumentem nadřazeného resortního koncepčního materiálu, kterým je Koncepce ošetřovatelství (Koncepce), jež udává směr rozvoje českého ošetřovatelství v příštím desetiletí. show
Implementace
Koncepce ošetřovatelství
KOAP ČR 2022-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Rozhodnutí rezortu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd (25. 3. 2022)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument je určen k publikaci ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1x/rok neuvedeno