Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce ošetřovatelství (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání/Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Datum schválení
25.5.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce řeší rozvoj ošetřovatelství v ČR v letech 2021-2030. cílem je reflektovat potřeby jednotlivce, rodiny a společenství a zvyšovat kvalitu života za podmínek udržitelnosti ekonomického rozvoje. show
Implementace
Implementace Koncepce bude probíhat na základě tří na sebe navazujících (zčásti se překrývajících) Akčních plánů. Tím bude zároveň umožněna reakce v průběhu implementace na nové potřeby a změnu podmínek (trendy, inovace). Akční plány rovněž mohou být doplněny dalšími relevantními dokumenty, např. show
Na KO ČR 2021-2030 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Nahrazuje předchozí Koncepci ošetřovatelství vydanou MZČR ve Věstníku č. 9 v roce 2004.
Strategický rámec ČR 2030.
Strategický rámec Zdraví 2030.
Doporučení WHO v oblasti primární péče z roku 2018.
Směrnice EU v oblasti kvalitního vzdělávání a odborné přípravy.
Doporučení Mezinárodní rady sester ohledně ošetřovatelství, podpory růstu profese a celoživotního vzdělávání.
Doporučení Evropské rady asociací sester pro ošetřovatelství vč. požadavku na kvalifikační přípravu zdravotních sester v členských zemích.
Zákon č. 96/2004 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválení poradou vedení MZČR a publikace ve Věstníku MZČR č. 6 ze dne 25. května 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Indikátory, odpovědnost a harmonogram jsou součástí prováděcích implementačních dokumentů, kterými jsou Akční plány.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 1x3roky neuvedeno