*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Pandemický plán České republiky (2011)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPandemický plán České republiky (2011)
[PP ČR 2011]
Název dokumentu anglickyPandemic Plan of the Czech Republic (2011)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciodbor ochrany veřejného zdraví / oddělení epidemiologie
Datum schválení14.9.2011
Doba platnosti2011 - průběžně
Popis dokumentu
Pandemický plán ČR (PP ČR) již 4. Vydáním pandemického plánu v historii ČR a novelizuje Pandemický plán ČR (PP ČR) z roku 2006. Předkládaná aktualizace byla mj. show
Implementace
Implementaci koordinuje Ústřední epidemiologická komise zřízená usnesením vlády č. 682 ze dne 14. září 2011 v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví. show
Na PP ČR 2011 navazuje implementační dokumentPandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)
Výchozí legislativaZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
682 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuSoubor oblastí a aktivit včetně vazeb na kompetence je natolik rozsáhlý, že je v hierarchické struktuře oblastí a cílů DS zařazen jen obecně. Konkrétní aktivity ze všech fází interpandemického období, pandemické pohotovosti, období pandemie, období post - peak, možné nové vlny a postpandemického období, jsou uvedeny v dokumentu str. 18 - 51.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Zpráva 1 x ročně neuvedeno
*