*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Pandemický plán České republiky (2011)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPandemický plán České republiky (2011)
[PP ČR 2011]
Název dokumentu anglickyPandemic Plan of the Czech Republic (2011)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciodbor ochrany veřejného zdraví / oddělení epidemiologie
Datum schválení14.9.2011
Doba platnosti2011 - průběžně
Popis dokumentu
Pandemický plán ČR (PP ČR) již 4. Vydáním pandemického plánu v historii ČR a novelizuje Pandemický plán ČR (PP ČR) z roku 2006. Předkládaná aktualizace byla mj. show
Implementace
Implementaci koordinuje Ústřední epidemiologická komise zřízená usnesením vlády č. 682 ze dne 14. září 2011 v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví. show
Na PP ČR 2011 navazuje implementační dokumentPandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)
Výchozí legislativaZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
682 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuSoubor oblastí a aktivit včetně vazeb na kompetence je natolik rozsáhlý, že je v hierarchické struktuře oblastí a cílů DS zařazen jen obecně. Konkrétní aktivity ze všech fází interpandemického období, pandemické pohotovosti, období pandemie, období post - peak, možné nové vlny a postpandemického období, jsou uvedeny v dokumentu str. 18 - 51.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Zpráva 1 x ročně neuvedeno
*