*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Pandemický plán České republiky (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Pandemic Plan of the Czech Republic (2011)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
odbor ochrany veřejného zdraví / oddělení epidemiologie
Datum schválení
14.9.2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Pandemický plán ČR (PP ČR) již 4. Vydáním pandemického plánu v historii ČR a novelizuje Pandemický plán ČR (PP ČR) z roku 2006. Předkládaná aktualizace byla mj. show
Implementace
Implementaci koordinuje Ústřední epidemiologická komise zřízená usnesením vlády č. 682 ze dne 14. září 2011 v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví. show
Na PP ČR 2011 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
682 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Soubor oblastí a aktivit včetně vazeb na kompetence je natolik rozsáhlý, že je v hierarchické struktuře oblastí a cílů DS zařazen jen obecně. Konkrétní aktivity ze všech fází interpandemického období, pandemické pohotovosti, období pandemie, období post - peak, možné nové vlny a postpandemického období, jsou uvedeny v dokumentu str. 18 - 51.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Zpráva 1 x ročně neuvedeno
*