*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

i
tisk

Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
odbor ochrany veřejného zdraví / oddělení epiemiologie
Datum schválení
4.6.2012
Doba platnosti
2012 - průběžně
Popis dokumentu
Pandemický plán České republiky (PP ČR) je základním dokumentem sloužícím k řešení pandemické situace v České republice. Na PP ČR, který byl naposledy aktualizován v roce 2011, navazuje vypracování pandemického plánu rezortu zdravotnictví, jenž podrobně rozpracovává následující klíčové kapitoly: show
Implementace
Řešena Komisí pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR, která byla zřízena Příloha k usnesení vlády č. 682 ze dne 14. září 2011.
PP MZd 2012 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému plánu České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Projednán Ústřední epidemiologickou komisí dne 4. června 2012, schválen ministrem zdravotnictví
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne průběžně, dle potřeby neuvedeno
*