*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)
[PP MZd 2012]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciodbor ochrany veřejného zdraví / oddělení epiemiologie
Datum schválení4.6.2012
Doba platnosti2012 - průběžně
Popis dokumentu
Pandemický plán České republiky (PP ČR) je základním dokumentem sloužícím k řešení pandemické situace v České republice. Na PP ČR, který byl naposledy aktualizován v roce 2011, navazuje vypracování pandemického plánu rezortu zdravotnictví, jenž podrobně rozpracovává následující klíčové kapitoly: show
Implementace
Řešena Komisí pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR, která byla zřízena Příloha k usnesení vlády č. 682 ze dne 14. září 2011.
PP MZd 2012 je implementačním plánem k dokumentuPandemický plán České republiky (2011)
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému plánu České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Projednán Ústřední epidemiologickou komisí dne 4. června 2012, schválen ministrem zdravotnictví
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne průběžně, dle potřeby neuvedeno
*