Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení
19.4.2017
Doba platnosti
2017 - 2026
Popis dokumentu
Akční plán je prováděcím dokumentem Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 – 2020. Akční plán rozpracovává vybraná opatření, úkoly a aktivity a předchází vzniku zpravidla jednorázových samostatných akčních, resp. show
Implementace
Z hlediska České republiky je Akční plán Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020 dokumentem, který předkládá plán realizace jednotlivých cílů této strategie, znázorňuje vazby plánovaných projektů na tuto strategii a nastavené indikátory plnění. show
AP NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Na AP NSeZ ČR 2016-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 1054 z 28.11.2016 (Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 - 2020)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválení ministrem zdravotnictví ČR, vládě ČR předložen pro informaci 19.4.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každých 6 měsíců zpráva o realizaci projektu pro informaci řídícímu orgánu neuvedeno