Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2026
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení
28.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2026
Popis dokumentu
NSeZ je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti českého zdravotnictví, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni Evropské unie a České republiky formuluje na období minimálně pěti let strategické cíle a program pro jejich podporu. show
Implementace
Implementace jednotlivých projektů elektronizace představuje náročnou úlohu, která vyžaduje víceúrovňové řízení. show
NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1054 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně ke dni 30. června neuvedeno