Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
ÚZIS/odbor koncepcí a strategií
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Screeningové programy vybraných onemocnění představují nástroj pro významné snížení jejich morbidity nebo mortality.V současnosti jsou v ČR implementovány organizované programy screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního čípku , dále screening prenatální a novorozenecký. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR, spolugestorem je ÚZIS ČR. show
Z2020 AP7 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Na Z2020 AP7 ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Správně vedené programy časného záchytu vybraných onemocnění představují účinný nástroj pro snížení jejich významné morbidity nebo mortality. Proto programy časného záchytu nemocí patří mezi národní veřejně-zdravotnické priority ČR deklarované v rámci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno