Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče/Odbor zdravotní péče
Datum schválení
23.6.2020
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem tohoto dokumentu je stanovení optimálního postupu pro mimořádnou situaci, který umožní kvalitní přežití co nejvyššího počtu pacientů s termickým úrazem. show
Implementace
Vzhledem k faktu, že okamžitá kapacita 3 národních popáleninových center (PC) pro příjem akutních pacientů je limitovaná, bude v případě HPZ-P s velkým počtem pacientů s termickým úrazem do těchto center možné primárně směrovat jen omezený počet v ideálním případě jen těch nejvážněji postižených show
Výchozí legislativa
Věstník MZd částka 3/2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd dne 23. června 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno