Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
sekce strategií/odbor informatiky
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán elektronizace zdravotnictví si klade za cíl vytvořit strategický dokument, o který se bude Česká republika opírat při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu rozvoje elektronického zdravotnictví. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. show
Z2020 AP11 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Na Z2020 AP11 ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
Akční plán pro rozvoj digitálního vnitřního trhu
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb
Digitální agenda pro Evropu (Evropská komise, 2010)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Akční plán je předstupněm Národní strategie elektronického zdravotnictví.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně ročně neuvedeno