Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Rozvojové projekty zdravotní péče 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / Oddělení zdravotních programů
Datum schválení
22.8.2016
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování vybraných aktuálních cílů a priorit vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví. Vyhlášené priority reflektují potřeby daného období, naplňuji např. konkrétní vládní prohlášení pro daný rok. show
Implementace
1. Národní akční plán pro vzácná onemocnění Podpořeny budou projekty zaměřené na: a) zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace příslušných webových portálů, b) vznik a provoz registrů vzácných onemocnění, show
Výchozí legislativa
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „strategie Zdraví 2020“),
• v souladu s usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657,
• v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
• v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
• v souvislosti s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno