Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2013-2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The National Programme for HIV / AIDS in the Czech Republic for the period 2013-2017
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Oddělení podpory zdraví a primární prevence / Odbor strategie a řízení ochrany
Datum schválení
20.12.2012
Doba platnosti
2013 - 2017
Popis dokumentu
Národní program HIV/AIDS se opírá o následující principy a zásady: 1. Komplexní přístup integrující aktivity v oblasti prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS 2. Mezinárodní spolupráci a partnerství, show
Implementace
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 956 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017 ukládá ministrům zdravotnictví, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních věcí, ministru spravedlnosti, ministryni show
Na NP HIV/AIDS 2013-2017 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Návaznost na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012, který vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 130 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 - 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
956 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Nahrazuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008-2012
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne Zpráva vládě na vědomí 1x ročně neuvedeno