Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / oddělení koncepcí a strategií
Datum schválení
8.11.2016
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou NNO. show
Implementace
Za program je odpovědné MZdr a realizátoři projektů.
Výchozí legislativa
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 470, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. 6. 2016 č. 593 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“, v souladu s usnesením vlády z 30. října 2002 č. 1046 k „Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“, v souladu s dokumentem „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno