Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor vědy a lékařských povolání (VLP)
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán vzdělávání lékařů reflektuje požadavky na zkvalitnění zdravotní péče prostřednictvím změn v pregraduálním vzdělávání lékařů a taktéž ve specializačním vzdělávání lékařů. Předkládaný dokument je členěn na dvě hlavní klíčové priority (cíle), a to na I. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR.
Z2020 AP10a ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
AP č. 10 – Vzdělávání zdravotnických pracovníků se skládá ze dvou částí:
•AP 10a Vzdělávání lékařů
•AP 10b Vzdělávání nelékařských pracovníků
Každá z částí je vložena v Databázi strategií samostatně.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno