» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2017 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieAP DuševnízdravíAP Rozvojukazatelůzdravotníhostavu obyvatelAP RozvojzdravotnígramotnostiAP ElektronizacezdravotnictvíAP Vzdělávání zdravotnickýchpracovníkůAP Zajištěníkvalitya bezpečí poskytovanýchzdravotních služebAP Zvýšení kvality,dostupnosti a efektivity následné,dlouhodobé, návazné a domácí péčeAP Rozvoj programůzdravotníhoscreeninguAP ZvládáníinfekčníchonemocněníAP Snižovánírizik zeživotníhoa pracovníhoprostředíAP Omezovánízdravotně rizikovéhochováníAP prooblast správné výživy astravovacíchnávykůAP Podpory pohybové aktivityStrategie Zdraví 2020 [13 vyplývajících akčních plánů]Koncepcezdravotnického aplikovaného výzkumua vývoje do roku 2015Koncepcezdravotnického výzkumudo roku 2022Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020Zdravotní službyOchrana veřejného zdravíZacházení s návykovými látkamiPoskytovatelé zdravotních služeb v přímé řídící působnostiZdravotní pojištěníZdravotnický informační systémZdravotnická vědeckovýzkumná činnostLéčiva a prostředky zdravotnické technikyVyhledávání, ochrana a využívání přírodních léčivých zdrojůPoužívání biocidních přípravkůNAP pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019Pandemický plán ČRStrategie reformy psychiatrické péče 2014–2023Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdravíNS a AP pro vzácná onemocnění na r. 2010–2020Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013–2017Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017DALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službáchZákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrecha transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláníchZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutůZákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkáchZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcíchZákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č. 167/1998 Sb.,o návykových látkáchZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 120/2002 Sb.,o podmínkách uvádění biocidních přípravkůZákon č. 164/2001 Sb.,o přírodních léčivých zdrojíchZákon č. 378/2007 Sb.,o léčivechZákon č. 220/1991 Sb., o ČLK, ČSK a České lékárnické komořeZákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické služběAP k NSeZ(2016-2020)Koncepce návazné péče 2014-2020
zobrazit legendu