» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZdravotní službyOchranaveřejného zdravíZacházenís návykovýmilátkamiPoskytovatelézdravotních služebv přímé řídícípůsobnostiZdravotní pojištěníZdravotnickýinformačnísystémZdravotnickávědeckovýzkumnáčinnostLéčivaa prostředkyzdravotnickétechnikyVyhledávání,ochranaa využívánípřírodníchléčivýchzdrojůPoužíváníbiocidníchpřípravkůPandemický plán ČRStrategie reformy psychiatrické péčeKoncepce hygienické služby a primární prevence v ochraněveřejného zdravíDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službáchZákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrecha transplantacích tkání a orgánů a o změněněkterých zákonů (transplantační zákon)Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláníchZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávánízpůsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutůZákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkánícha buňkáchZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcíchZákon č. 258/2000Sb.,o ochraněveřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č.167/1998 Sb.,o návykovýchlátkáchZákon č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotnímpojištěníZákon č.120/2002 Sb.,o podmínkáchuvádění biocidníchpřípravkůZákon č.164/2001 Sb.,o přírodníchléčivých zdrojíchZákon č.378/2007 Sb.,o léčivechZákon č. 220/1991Sb., o ČLK, ČSK aČeské lékárnickékomořeZákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické služběAkční plán k Národní strategii elektro-nického zdravotnictví ČR 2016-2026Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016–2026Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019]Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020]Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtempacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020] Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020] Implementační plán č. 2.1Implementace modelůintegrované péče, integracezdravotní a sociální péče,reforma péče o duševnízdravíImplementační plán č. 1.2Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví;zvyšování zdravotnígramotnostiImplementační plán č. 1.1Reforma primární péčeImplementační plán č. 2.2Personální stabilizaceresortu zdravotnictvíImplementační plán č. 2.3Digitalizace zdravotnictvíImplementační plán č. 2.4Optimalizace systémuúhrad ve zdravotnictvíKoncepce domácí péče v ČR (2020)Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021]Koncepce ošetřovatelství (2021)Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021]Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030Akční plán k Národnímu onkologickému plánu České republiky 2030 na léta 2022-2024 [akt. 2023]Koncepce zdravotnickéhovýzkumu do roku2030 (2023)[akt. 2022]Koncepce lázeňství ČR2022+Národní onkologický plán České republiky 2030 [akt. 2022]
zobrazit legendu